Τιμή χρυσού

Η τιμή χρυσού καθορίζεται στην παγκόσμια αγορά χρυσού σε Δολλάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά χρυσού, π.χ., $1.200 ανά ουγγιά. Η ουγγιά (troy ounce) αναλογεί σε 31,10348 γραμμάρια.
1 ουγγιά = $ 
1.285,3

 = € 
1.131,4
1 γραμ. = $ 
41.32

 = € 
36.38
Τελευταία ενημέρωση: 00:03 23/01/2019

Μετατροπή μεταξύ Ευρώ και Γραμμάρια Χρυσού

=
γραμ.
0,0275