Αξιολόγηση-κοστολόγηση εταιρείας

Υπάρχουν δύο τρόποι να λάβουμε χρήματα από επενδυτές: (1) σαν χρέος, (2) σαν «μετοχές» / ποσοστό της εταιρείας.

Με τον πρώτο τρόπο (χρέος), συμφωνούμε ένα επιτόκιο με τους δανειστές και σε περίπτωση χρεοκοπίας οι δανειστές θα πάρουν κομμάτια της εταιρείας μέχρι να λάβουν όλα τα χρωστούμενα.

Με τον δεύτερο τρόπο (μετοχές), συμφωνούμε να πουλήσουμε ένα ποσοστό της εταιρείας στους επενδυτές. Για αυτό το ποσοστό οι επενδυτές (ανάλογα με το ποσοστό της εταιρείας που τους ανήκει) συνήθως ζητάνε να μοιραστούμε τα κέρδη κάθε έτους μαζί τους (dividends) και να συμμετάσχουν στις αποφάσεις που παίρνει η εταιρεία.

Για να υπολογίσουμε ποιο ποσοστό της εταιρείας αξίζουν οι επενδυτές για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, πρέπει να υπολογίσουμε την αξία της εταιρείας. Υπάρχουν 2 τρόποι να υπολογιστεί η αξία της εταιρείας:

(1) Αξιολόγηση με βάση τις ταμειακές ροές (παρούσα αξία)
(2) Αξιολόγηση με βάση τα καθαρά κέρδη (EBITDA) του τελευταίου έτους επί ένα συντελεστή που καθορίζεται από την χώρα και το τύπο της εταιρείας

Αφού υπολογιστεί η αξία της εταιρείας, το ποσοστό της εταιρείας που αξίζουν οι επενδυτές για ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι το ποσοστό αυτού το κεφαλαίου έναντι της αξίας της εταιρείας.

Αναζήτηση
Ισοτιμίες