Internal rate of return (IRR)

Το internal rate of return (IRR) είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης. Επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το IRR. Το IRR χρησιμοποιείται για να συγκρίνει επενδύσεις και διαφέρει από τη καθαρή παρούσα αξία διότι μετράει και το χρόνο των ταμειακών ροών, όχι μόνο το συνολικό όγκο.

Π.χ., δύο επενδύσεις με καθαρή παρούσα αξία 1.000.000€ μπορούν να έχουν διαφορετικά IRR και η επένδυση με το μεγαλύτερο IRR επιστρέφει χρήματα γρηγορότερα από αυτή με το χαμηλότερο IRR.

Υπολογίζουμε την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με γνωστές ταμειακές ροές για Ψ χρόνια και υποτιθέμενες ισόποσες μελλοντικές ροές με την εξίσωση:

calculation

Αφού έχουμε συμπληρώσει την εξίσωση, βρίσκουμε το IRR αλλάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο μέχρι να μηδενιστεί η καθαρή παρούσα αξία.

Αναζήτηση
Ισοτιμίες