Γίνε επενδυτής συναλλάγματος

Διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Συνάλλαγμα.gr προτού συνεχίσετε την ανάγνωση του άρθρου.

Το margin trading μας επιτρέπει να μεγενθύνουμε τα κέρδη χωρίς να διαθέτουμε πολύ κεφάλαιο. Αυτο γίνεται με το δανεισμό (μικροπρόθεσμο) χρημάτων απο το margin broker που εξασφαλίζετε απο τα χρήματα στον επενδυτικό λογαριασμό μας. Η μεγένθυση ορίζετε απο το μόχλευση (leverage) του λογαριασμού μας. Θα σας το εξηγήσουμε καλύτερα με ένα παράδειγμα:

  • Διαθέτουμε $500 USD στο λογαριασμό μας με μόχλευση 200:1
  • Θέλουμε να ποντάρουμε αγοράζοντας το Ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. (το σύμβολο για αυτή τη συναλλαγή είναι το EURUSD). Δηλαδή ποντάρουμε ότι θα ανέβει το Ευρώ έναντι του δολαρίου
  • Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε πολλά, π.χ., λιγότερο απο 5% του λογαριασμού μας ή $25 USD
  • Ανοίγουμε τη θέση μας (αγοράζουμε Ευρώ) με $10 USD και μόχλευση 200:1, δηλαδή αγοράσαμε 2.000€ και για το παράδειγμα ας πούμε πως ήταν στη τιμή 1,3000 Δολάριο/Ευρώ (EURUSD)

Τώρα ο λογαριασμός μας διαθέτει $490 USD μέχρι να κλείσουμε αυτή τη θέση και να αποδεσμευτούν τα $10 USD. Αν κρατήσουμε τη θέση ανοιχτή πάνω απο 1 ημέρα θα χρεωθούμε και το κόστος δανεισμού. Για αυτο το ποσό το κόστος δανεισμού θα ήταν γύρω στα 0,05-0,10 την ημέρα ανάλογα με την επενδυτική εταιρία που συνεργάζεστε.

Ανάλογα με την πορεία του Ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. θα γράφουμε κέρδος ή ζημιά στο λογαριασμό μας σαν να είχαμε επενδύσει 2.000€. Π.χ., η τιμή συναλλάγματος ανεβαίνει 1% στο 1,3130 Ευρώ/Δολάριο και κλείνουμε τη θέση μας, ο λογαριασμός μας θα γράψει κέρδος 1% στα 2.000€ όχι στα $10 USD λόγο τις μόχλευσης δηλαδή +20€ απο τα $10 USD μόνο που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη συναλλαγή.

Τώρα ο λογαριασμός μας διαθέτει $526 USD ($500 USD + 20€).

Το ρίσκο σε αυτή τη περίπτωση ελέγχεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι απο τις τιμές στόχου που ορίζετε εσείς όταν ανοίξατε τη θέση και ο δεύτερος απο τα χρήματα στο λογαριασμό σας.

Αν προτιμάτε να μάθετε περισσότερα στη πράξη, ανοίξτε δοκιμαστικό (εικονικό) λογαριασμό δωρεάν (χωρίς κανένα κεφάλαιο ή οποιαδήποτε δέσμευση) στο Zulutrade. Αλλιώς συνεχίστε να διαβάζετε το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες.

Οταν ανοίγετε μία θέση στις αγορές, μπορείτε να ορίζετε τιμές στόχου για κλείσιμο αυτής της θέσης. Στο παράδειγμα που δώσαμε οι τιμές στόχου θα μπορούσαν να είναι η 1,31300 στο κέρδος και 1,29000 στη ζημιά. Το σύστημα συναλλαγών θα έκλεινε αυτόματα τη θέση όταν ανέβαινε η τίμη Ευρώ/Δολάριο στο 1,31300 ή αντίθετα όταν υποχωρούσε στο 1,29000. Έτσι το μέγιστο ρίσκο αυτής της συναλλαγής υπολογίζεται απο το στόχο ζημιάς, τα 1,29000 Ευρώ/Δολάριο ή -0.8% στα 2.000€ ή 16€ στο λογαριασμό μας. Οι τιμές στόχου ονομάζονται Take Profit και Stop Loss στα συστήματα συναλλαγών για τη τιμή κέρδους και τη τιμή ζημιάς αντίστοιχα.

Οι τιμές στόχου κέρδους και ζημιάς δεν χρειάζεται να όριζονται οταν ανοίγετε μία θέση και μπορούν να αλλαχτούν οποιαδίποτε στιγμή μέχρι το κλείσιμο της θέσης. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε θέση ορίζοντας μόνο τιμή στόχου ζημίας για να ελέγχετε το ρίσκο και όχι το κέρδος.

Ο δεύτερος τρόπος που ελέγχετε το ρίσκο στο margin trading είναι με το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και σας προτείνουμε να μήν χρησιμοποιήτε αυτό το τρόπο και πάντα να ορίζετε τιμές στόχου ζημιάς (Stop Loss). Στη περίπτωση που δεν ορίσετε τιμές στόχου, η θέση σας στις αγορές είναι καλυμμένη με τα χρήματα στο λογαριασμό σας. Στο παράδειγμα μας θα έπρεπε το Ευρώ να υποχωρήσει -24,5% στα 0,98150 Δολάριο/Ευρώ για να γράψουμε ζημιά $490 USD στο λογαριασμό μας και να κλείστει αυτόματα απο την επενδυτική εταιρία. Αυτή η πράξη ονομάζετε margin call και υπάρχει για την προστασία σας (π.χ., για να μην καταλήξετε να χρωστάτε χρήματα στην επενδυτική εταιρία). Και μία υποχώρηση τέτοιας τάξεως θα έπερνε μήνες και θα σήμανε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα για όλους μας απο το να χάσουμε τα $490 USD…

Με τη μόχλευση και τη τιμή στόχου ζημιάς (Stop Loss) μπορούμε να επενδύουμε στις αγορές συναλλάγματος με μεγένθυση κέρδων και ελεγχόμενο ρίσκο. Υπάρχουν και διάφορες στρατηγικές για το πώς να ορίζουμε το ρίσκο της κάθε συναλλαγής μας για να αυξάνουμε το μακροχρόνια κέρδος μας.

Μπορείτε να ανοίξετε δοκιμαστικό (εικονικό) λογαριασμό δωρεάν (χωρίς κανένα κεφάλαιο ή οποιαδήποτε δέσμευση) στο Zulutrade, το οποίο προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές για επενδυτές και επίσης μας δίνει την αποκλειστική δυνατότητα να αντιγράφουμε τις επενδύσεις άλλων πιο έμπειρων επενδυτών.