Ιστορικά επιτόκια

Spread επιτοκίων 30ετών Ελληνικών ομολόγων με Γερμανικών

Φόρτωση...
Χρονικό διάστημα:

90 ημερών ή Από το 1999

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank
Τα κενά στα δεδομένα αποδεικνύουν περιόδους οπου ομόλογα δεν υπήρχαν ή δεν διαπραγματευόντουσαν.

Προβολή ιστορικού άλλων επιτοκίων: