Ιστορικά επιτόκια

Επιτόκια 10ετές ομόλογου Ελληνικού δημοσίου

Φόρτωση...
Χρονικό διάστημα:

90 ημερών ή Από το 1999

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Bundesbank
Τα κενά στα δεδομένα αποδεικνύουν περιόδους οπου ομόλογα δεν υπήρχαν ή δεν διαπραγματευόντουσαν.

Προβολή ιστορικού άλλων επιτοκίων:

Ελληνικών ομολόγων:

Spread επιτοκίων Ελληνικών ομολόγων με Γερμανικών:

Γερμανικών ομολόγων: