Επιτόκια ομολόγων Ελληνικού δημοσίου

3ετές3.34%3.39%1.25%
5ετές3.76%3.59%1.90%
7ετές3.99%4.14%2.30%
10ετές4.06%4.25%2.89%
15ετές4.14%4.30%2.24%
20ετές4.15%4.27%2.31%
30ετές4.27%4.43%3.40%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Κάνε κλικ την προθεσμία ομολόγων (π.χ., 3ετές) στον πίνακα για προβολή ιστορικών επιτοκίων.

Τι είναι τα ομόλογα του δημοσίου;

Τα ομόλογα είναι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι που επιτρέπουν σε έναν δανειολήπτη να δανειστεί τα κεφάλαια που χρειάζεται από έναν δανειστή. Οι βασικοί όροι ενός ομόλογου είναι:

  • Το κεφάλαιο (το ποσό που θα δανειστεί)
  • Η ημερομηνία έναρξης όπου ο δανειστής θα δώσει το κεφάλαιο στον δανειολήπτη
  • Η ημερομηνία τερματισμού όπου ο δανειολήπτης θα επιστρέψει το κεφάλαιο στο δανειστή
  • Η συχνότητα κουπονιού (πληρωμή) τόκων που θα πληρώσει ο δανειολήπτης στον δανειστή, π.χ., ετησίως ή κάθε εξάμηνο
  • Το επιτόκιο (το ποσοστό του κεφαλαίου) που ο δανειολήπτης θα πληρώσει στον δανειστή με κάθε κουπόνι (πληρωμή) τόκων

Τα ομόλογα του δημοσίου αντιπροσωπεύουν χρήματα που έχει δανειστεί το δημόσιο με την υποχρέωση αποπληρωμής στο μέλλον.

Τι είναι τα επιτόκια;

Τα επιτόκια καθορίζουν την ετήσια απόδοση ενός ομολόγου. Π.χ., αν το Ελληνικό δημόσιο δανειστεί 100€ εκ. με επιτόκιο 2% για 10 χρόνια, τότε κάθε χρόνο για 10 χρόνια θα πρέπει να πληρώνει 2€ εκ. στους δανειστές και μετά απο 10 χρόνια να τους επιστρέψει 100€ εκ. (οι ετήσιοι τόκοι των 2€ εκ. δεν μετράνε σαν επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου των 100€ εκ.). Σε αυτή τη περίπτωση, οι δανειστές των 100€ εκ. μετά απο 10 χρόνια θα έχουν λάβει 120€ εκ. από το Ελληνικό δημόσιο (100€ εκ. απο την επιστροφή του κεφαλαίου και 20€ εκ. σε τόκους) με κέρδος 20€ εκ..